ОП екоравновесие софия

Условия за ползване

ОП “Екоравновесие“ е общинско предприятие, създадено с решение на Столичен общински съвет, с основна цел овладяване популацията на безстопанствените кучета. Предприятието стопанисва общинските приюти в с. Горни Богров, кв. Сеславци и кв. Слатина и клиника за лечение на безстопанствени кучета в кв. „Връбница”.

Всяко използване на Платформата означава, че потребителят се е запознал внимателно с Общите условия за използването ѝ и се е съгласил да ги спазва безусловно

Целта на настоящите Общи условия е да се уредят отношенията между ОП „Екоравновесие“ и всички ползватели на интернет страницата – физически лица, юридически лица, НПО-та и др. (занапред наричани „Потребители“), които искат да се възползват от услугите, предлагани в онлайн пространството от Сайта или посещават уеб сайта, включително правилата за ползването на сайта и подаването на сигнали, на заявления за осиновяване на кучета, за кастрация и за доброволчески инициативи. Общите условия на https://ecoravnovesie.sofia.bg/tos задължителни за всички Потребители на Платформата.

Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Столична община по всяко време чрез актуализирането им на тази страница. Тези промени влизат в сила незабавно от обновяването им. Във всеки един случай на промяна на Общите условия Доставчикът ще информира за това Потребителите си чрез публикуването на промените в Платформата.

Сайтът, неговите елементи, дизайн, софтуер, бази данни и скриптове са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права са притежание на Столична община. Достъпът до информацията е безплатен.

ОП „Екоравновесие“ прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Общинското предприятие не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. ОП „Екоравновесие“ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Можете да разглеждате страниците на сайта свободно, без да сте длъжни да въвеждате каквито и да било лични данни.

В случай, че решите да използвате някои от специализираните ни модули и услуги, необходимо е да предоставите желаните от нас лични данни, за да извършим услугата, която сте заявили, но личните Ви данни продължават да бъдат защитени. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. 

Моля, да се запознаете  с политиката за защита на личните данни на следния електронен адрес: https://ecoravnovesie.sofia.bg/privacy

Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. Доставчикът не носи отговорност за политиката на конфиденциалност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

Столична община не носи отговорност за вреди, възникнали вследствие на достъпа или невъзможността за достъп до тази сайт, както и за пропуснати ползи или печалби във връзка с достъпа или невъзможността за достъп.

Сайтът на ОП „Екоравновесие” предоставя възможност за комуникация с гражданите, фирмите и институциите по въпроси свързани с подаване на сигнали и заявки за осиновяване на кучета, за кастрация на домашни кучета, както и записване за доброволчески инициативи. Чрез платформата, потребителите могат:

- да подадат сигнал;

- да заявят осиновяване на куче и/или кастрация на домашен любимец;

- да се включат в доброволческа инициатива.

Използвайте услугите ни само по предназначение като спазвате всички изисквания, които Ви се представят във връзка с услугите.

При използването на услугите предоставяни от ОП „Екоравновесие“, може да Ви изпращаме служебни или администраторски съобщения и друга информация.

За всички неуредени в тези "Общи условия" въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Всички спорове, възникнали при изпълнението на настоящите Общи условия, включително споровете за тяхното тълкуване, запълване на празноти, приспособяването им към промени в законодателството, се решават чрез преговори между страните или чрез други възможности, предвидени в българското законодателство.

Благодарим Ви, че използвате услугите предоставяни от ОП „Екоравновесие“ на Столична община.

Посещавайки нашия уеб сайт, Вие приемате да използвате "бисквитки" (cookies).

Научете повече за начина и използването на бисквитки от нашата Политика за бисквитки и Защита на лични данни.