През месец януари нов дом са намерили 70 кучета от приютите на ОП „Екоравновесие“. Екипът на предприятието отчита също, че броят на заловените през месеца кучета е 106. Кастрирани са 64, а 48 са върнати след това по местата на залавянето им. В общинска ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 13 кучета. По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 7 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община за януари са 151. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 17.

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие“ през месец януари 2024 година.