През месец март осиновените кучета от общинските приюти, стопанисвани от ОП „Екоравновесие“ са 56. Заловените кучета от територията на Столична община са 115, 95 от тях са кастрирани и 65 са върнати по местата на залавянето им. Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, за настаняване в приют са предадени 3 кучета. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 9 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни за месеца са 135. По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 17 кучета. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 21.

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие“ през месец март 2024 година.