Осиновените кучета от общинските приюти, стопанисвани от ОП „Екоравновесие“ за месец май са 33. Заловените кучета от територията на Столична община за месеца са 128, от тях кастрирани са 82. Върнатите по местата на залавянето им са 73 кучета. Доброволно от собственик, поради невъзможност да се грижи за домашния си любимец, за настаняване в приют е предадено 1 куче. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 20 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни за месеца са 348. По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 15 кучета. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 16.

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие“ през месец май 2024 година.