37 кучета от приютите на ОП „Екоравновесие“ са намерили нов дом през месец април. Броят на заловените през месеца кучета е 119, от тях 99 са кастрирани и 75 са върнати по местата на залавянето им.  За месеца няма доброволно предадени за настаняване в приют кучета от собственици, поради невъзможност да се грижат за тях. Във ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 24 кучета. По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 19 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община за април са 172. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 22.

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие“ през месец април 2024 година.